Viet Khang’s Verdict

Alright, so a little over a week ago (October 30… Sorry we took a while), the Communist Party delivered their verdict on Viet Khang’s trial.  After a half-day of rigorous show-trialling, the Communist Party, Viet Khang was sentenced to four years in prison and a supposed two years of house arrest.

On trial with Viet Khang is fellow musician/songwriter Hoang Nhat Thong (his real name is Tran Vu Anh Binh), who is also sentenced to a harsh prison term of six years in prison.  Mr. Tran Vu Anh Binh wrote a song in honor of the democracy activist Dieu Cay, titled “Nguc Toi Hien Ngang”, or “Courage in the Dark prison”.

Viet Khang’s verdict is somewhat lighter than I expected (though it is still extremely harsh) when comparing to other democracy activists (Dieu Cay got 12 years).  This may or may not be due to the international attention given to Viet Khang’s case, and there was a lot of attention from the Vietnamese community around the world regarding Viet Khang.

It is not yet clear what the situation in Vietnam is like now that a sentence has been placed on Viet Khang.  What I am sure of however is that the arrests and unfair treatment of innocent people will continue.  It’s a long and arduous process but there is really no way the Party can ever regain their legitimacy.  They have demeaned themselves, the country, and the people of Vietnam for so long, it is no longer a tangible task for them to gain any respect from their people, the world, or each other.

A coward can only hide his cowardice for so long, and even then, he cannot fool himself into having courage.  As far as the Communist Party is concerned, they are surviving off borrowed time.  They can keep suppressing, they can keep censoring, and they can keep pretending they aren’t Chinese dogs.  However, they cannot wipe the blood off their hands, and they will never again look valiant and righteous in the eyes of their people.  Even the great regimes don’t last forever, and the Communists are definitely not the greats.

6 Responses to “Viet Khang’s Verdict”

 1. Do we know what current (Feb 2013) prison Viet Khang is in? I’d like to send him a book.

 2. fĐào mồ thằng Hồ Dâm Tặc (ỡ ba đình) & Đái vào mặt nó để nó sáng mắt ra & rồi hỏi tội nó >>> bè lũ khủng bố chúng Mày nói láo khoét / lừa dối với Nhân dân VN:
  Lũ khủng bố chúng mày thường rêu rao : Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào…
  Nhưng bây giờ :TẠI SAO Mỹ đã cút về Washington đã từ lâu rồi thế mà lũ khủng bố chúng mày : lâu lâu phải chạy sang Washington để làm cái gì ??? Đã trơ trẽn cái mặt: trâu, bò, chó má của bọn isis khủng-bố chúng mày ra chưa ???

  Chưa hết trơ trẽn: & Nếu có một thằng nào trong lũ isis khủng bố chúng mày mà được sang Washington để (( ngưỡi cái mùi của Mỹ Ngụy & khi về đến nước thì có “mặt cao” với đồng bọn khủng bố ở trong nước / & cái MÙI gì mà nó đang làm cho chúng mày phải từ từ phân hóa & đi đến chỗ CHẾT ???

 3. Điếu văn cho thằng ISIS Nguyễn tấn Dũng
  * Mi sinh ra vốn là thằng chích.
  * Mi chích súc vật rồi qua chích người.
  * Mi chích “Ngọ” để phi tan tội
  * Mi chích “Thanh” để mi được sống còn
  * Mi là “ISIS” không sai chút nào
  * Bản thân mi làm sao chạy thoát
  * Đừng nói chi cả 1 đám vợ con
  * Đời có “vay” thì phải có trả
  * Mi mỡ mắt để biết “trả” là sao:
  * 1 SADAM bị “treo cổ” với cộng dây
  * 1 BINLADIN tan xác “không kịp ngáp”
  * 1 KADDAFi tìm đường chui vào cống
  * Hắn tưởng rằng sẽ được yên thân !!!
  * Còn “Mi” dự tính chui đâu hả ???
  * Lo trước đi “con” kẻo muộn màng !!!

 4. Điếu văn cho Nguyen Ba Thanh:
  v Mi đứng đó mà làm chi được Dũng.
  v Nhìn vợ con khóc thảm cho đời mi !!!
  v Ngu như mi thì hết thuốc chữa ???
  v Để bây giờ làm đéo gì Dũng đây
  v Bọn cọng phỉ là những loài dã thú
  v Chúng cắn nhau tựa bầy sói đói ăn
  v Khi biết ra thì sự đã rồi
  v Cho những thằng còn đó “sáng mắt ra”
  v Trước sau gì cũng sẽ đến phiên con ?

 5. – Hoa Tết ngày xuân cũng kém tuơi
  v Vì thêm 1 xác ma thây thúi
  v Tỏa mùi hôi thúi lại thêm hôi
  v Hồ hôi chưa hết thêm thằng Nẩu=NB Thanh
  v Ước gì lũ nó chêt cùng khi
  v Để khỏi mất công ta bịt mũi
  v Để Nhân dân cùng hát một bài:
  v Khỏe vì nước kiến thiết quốc gia…
  %%%%%%%%%%%%%

 6. Đào mồ thằng Hồ Dâm Tặc (ỡ ba đình) & Đái vào mặt mã cha thằng Dũng chich + Trọng lú để bọn nó sáng mắt ra & rồi hỏi tội chúng nó : Bè lũ khủng bố chúng mày nói láo khoét / lừa dối với Nhân dân VN:
  Lũ khủng bố chúng mày thường rêu rao : Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào…
  Nhưng bây giờ :TẠI SAO Mỹ đã cút về Washington đã từ lâu rồi thế mà lũ khủng bố chúng mày : nâu nâu phải chạy sang Washington để làm cái gì ??? Trơ trẽn cái mặt: trâu, bò, chó má của lũ chúng mày ra chưa ???
  Chưa hết trơ trẽn: Nếu một thằng nào trong lũ khủng bố chúng mày mà được cho sang Washington để (( ngữi cái mùi của Mỹ Ngụy & khi về đến nước thì có “mặt cao” & làm ra vẽ ta đây với những thằng đồng bọn khủng bố ỡ trong nước.
  Vậy lũ chúng mày đã “Ngữi MÙI” gì mà nó đang làm cho chúng mày phải từ từ phân hóa & đi đến chỗ CHẾT ???

Leave a Reply to Viet Nam Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: