The New Dissidents, Vietnam’s New Hope

ChongPhaNhaNuoc+CAcsvnIt has been an eventful month in Vietnam with regards to the freedom movement.  The situation is still bleak, as the Communist Party is still unwilling to improve on human rights, and the crackdowns are only getting harsher.  However, even with the continued brutality of the dictatorship, their is much to be optimistic about, for the indomitable spirit of the Vietnamese youth is just beginning to come to fruition.

In recent weeks, a series of crackdowns have permeated Vietnam, leading to a wide range of arrests all across the country.  Though this may be ordinary in the Communist state, the outcome of these arrests are anything but normal.  One very notable case, involving two young dissidents, Ms. Nguyen Phuong Uyen and Mr. Dinh Nguyen Kha, paints an extremely hopeful picture for the future of a Vietnam in need.

NguyenPhuongUyen-DinhNguyenKhaLike many before them, the two dissidents were detained by the Vietnam government, simply because of their patriotic sentiments in the face of Chinese aggression.  Following their arrests, the Communist Party would put the young woman and man on a show trial before slapping them with harsh jail terms.  At the show trial however, the captives would do something that has never been done before: Speak out publicly against the Vietnamese Communist Party, against the Chinese aggressors, and against the entire repressive regime.

With neither fear or remorse, Nguyen Phuong Uyen, a young university student, shamed the Communist Party for their cowardice, as well as their pathetic display against the invading Chinese.  Her eloquence and courage left the judge and jury dumbfounded, embarrassed by Ms. Uyen’s insight and brutal honesty.  Mr. Kha expressed similar sentiments, and was also unapologetic for his patriotism and denouncement of the Communist Party.

LogoTTVN-300x300As a result, the two are sentenced to excessive jail times.  Nguyen Phuong Uyen is faced with a 6-year jail term plus 3 years house arrest, while Dinh Nguyen Kha is hit with 10 years, with 3 years house arrest.  Uyen and Kha are both members of an underground movement in Vietnam who call themselves Tuoi Tre Yeu Nuoc, which translates to The Patriotic Youth.  Not much is known about them, but from the looks of things, they are not afraid of the Communist Party, nor are they content with sitting idly by while the Vietnamese Communists let the country slip closer and closer into the grips of Beijing.

I will work to keep you updated on the situation.  For now, it looks like there is a new generation of dissidents.  They are young, they are intelligent, and they are no longer afraid to stand face to face with the cowardly Party.  The Communists grow weaker with each passing day, and now, it is no longer a guarantee that they can keep the people down.

3 Responses to “The New Dissidents, Vietnam’s New Hope”

 1. Khi Nguoi Dan_Noi day 1 2 3 Says:

  ở diêm-vương Con Đường Phải Đi Tới Là:
  Thông thường, khi bị xâm phạm quyền lợi của mình, bất cứ ai cũng có phản ứng tự vệ. Đầu tiên là giữ bằng mọi khả năng mình có bằng cách rào dậu, canh gác. Sau đó, là tranh cãi, chửi bới. Căng thẳng hơn thì dùng gậy gộc, đất đá. Tiếp đến là dao búa, vũ khí. Trong trường hợp căng thẳng hơn và quyết liệt hơn thì dùng mìn, bộc phá và cuối cùng là ăn thua đủ với nhau, chấp nhận thí mạng sống của mình để nói lên ý chí.
  Ở đây, Đặng Ngọc Viết đã chọn cách cuối cùng. Vì bọn khủng-bố & cướp đất -nguyên-tấn-dũng muốn đưa anh đến cảnh trắng tay.
  Như Anh: Đoàn- Văn- Vương……..???
  Nhưng !!! Anh Đặng -Ngọc -Viết : nhẹ tay hơn & đã cho bọn khủng-bố cướp đất -nguyên-tấn-dũng 01 kết-quả hửu-nghị là:
  (05 tên cán ngố @ trung -tâm quản -lý đất tỉnh Thái -Bình bị bắn gồm:
  – Vũ Ngọc Dũng, sinh năm 1962 – Phó giám đốc, bị bắn vào đầu.
  – Phạm Thị Lan Anh, sinh năm 1977 – Phó giám đốc, (bị bắn hụt).
  – Nguyễn Thanh Dương, sinh năm 1975 – Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào mắt
  – Vũ Công Cương, sinh năm 1990 – Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào đầu.
  – Bùi Đức Xuân, sinh năm 1975 – Cán bộ Trung tâm, bị bắn vào đầu.
  Rồi những ngày tới đây sẻ có những anh-hùng khác ” tiếp-tục” đứng lên để bảo-vệ mảnh-đất, miếng- vườn mà Ông Cha họ / đã tốn bao Công- Sức mới có / để rồi cho bọn ((khủng-bố vc )) cướp-sạch một cách trắng- trợn & quá-sức dã –mang .
  Nhân-dân ta Không thể & không thể nào tha-tội bọn chúng được !!!
  1 / Nhân-dân VN; tất-cả xin cúi-đầu chào & khâm-phục gương hy-sinh của anh “Dang Ngoc Viet” đã để lại cho những anh-em (đã + đang & sắp tới đây sẻ bị chúng lột-sạchn nên suy-nghỉ… !!!
  &&&
  2/ Nhân-dân VN cũng xin “cúi-đầu” chào & cầu chúc : ” 02 con nhạn vừa bị bắn “bể-sọ” sớm được về ” đoàn-tụ với Bác-Hồ-Tặc”. &&& mau mau được nhập Băng-đảng cướp ĐẤT mới.

 2. Nate Mark Kaufman Says:

  As these two brave heroes have demonstrated, one can support Communism, OR one can support one’s country.

 3. Nate Mark Kaufman Says:

  Thank you, Ian, for commemorating the bravery of those who stand and fight for their country.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: